KIK- KESKKONNATEADLIKUSE PROJEKT

SA Keskkonnainvesteeringute Keskuse (KIK) toetas meie projekti „Metsarahva kevadised toimetused Perakülas“ taotlust 320.00 euroga. Kevadel saavad 5-6. ja 6-7. aastased lapsed külastada Peraküla metsa.

Projekt pakub lastele võimalust tutvuda metsloomade ja -lindude eluga kevadel. Kuidas märgata loodust ja kuidas seal käituda? Õpime eristama erinevate elusolendite tegevusjälgi. Arendame lastes keskkonna-ja loodussõbralikkust.