HAAPSALU VANALINNA LASTEAEDADE LASTEAIAGA KOHANEMISE KORD

Lapse lasteaeda minek on oluline samm kogu perekonnale, sest toob kaasa muutused pere argirütmis. Olenemata sellest, kui vana laps lasteaiaga alustades on, on terve hulk asju, mida vanem saab ära teha, et harjumine edukalt läheks!

Soovitused lapse ettevalmistamiseks lasteaeda tulekul:

 • Kohandage kodu päevakava lasteaia omaga (varasem ärkamine, uneaeg, söögiajad, eneseteenindamisharjumused);
 • Looge lapsele positiivne hoiak lasteaia suhtes. Mida sagedamini lasteaiast räägitakse, seda kindlamalt laps ennast tunneb;
 • Vältige lapse juuresolekul kriitilisi märkusi lasteaia, õpetajate ja teiste laste suhtes;
 • Lubage oma lapsel iseseisvalt tegutseda käte pesemisel, tassist joomisel, söömisel, potil käimisel ja üksi voodis uinumisel;
 • Looge lapsele turvatunne  piiride ja reeglitega (selgitus, keeld, korraldus), sest lapsele, kellele kodus piire ei ole seatud, võib lasteaiaelu tunduda ebameeldiv;
 • Võtke osa lastevanematele mõeldud koosolekutest, loengutest. 

Kohanemisperioodi tavad lasteaias:

 • Laste harjutamine lasteaiaga algab alates 1.septembrist;
 • Koduse lapse harjutamine toimub paari tunni kaupa, seejärel lõunani ja siis juba ka koos lõunauinakuga. Täpne plaan harjutamiseks arutatakse läbi rühmaõpetajaga;
 • Kohanemisperiood kestab kuni üks kuu ja perioodi pikkus on iga lapse puhul erinev. Varuge aega lapse harjutamiseks lasteaia päevakava, õpetajate ja kaaslastega;
 • Arutage koos õpetajaga, mida saab laps kodunt kaasa võtta igatsuse peletamiseks (pilt, mänguasi).
 • Lapse päev lasteaias ei tohi kohanemisperioodil kujuneda pikaks (8-10 tundi);
 • Harjutamine toimub ilma vanemateta, kui laps muutub väga õnnetuks, saab õpetaja alati lapsevanemale helistada ja lühendada lapse lasteaias oleku aega;
 • Leppige lapsega kokku hommikune lahkumise viis (kallistus, lehvitamine jne) ja olge lahkumisel enesekindel ning optimistlik. Lahkuge kohe, kui olete hüvasti  jätnud.
 • Kohanemisperiood tekitab lapses stressi: ta võib olla õnnetu, nutta, võivad tekkida unehäired ja isutus. See muudab lapse haigustele vastuvõtlikumaks. Haige laps vajab rahu ja ravi, mida saab talle võimaldada vaid kodus;
 • Teil on võimalik ise lapse kohanemine lasteaiaga võimalikult sujuvaks ja meeldivaks muuta, kui hakkate juba varakult järgima lasteaia päevakava (vt. maja kodulehekülge);
 • Lasteaia päevakavas on kindlad ajad söömiseks, puhkamiseks ja õppe-kasvatustegevusteks;
 • Teil on õigus tuua lapse lasteaeda ja viia koju sobival ajal, kuid lasteaia päevakava järgides;
 • Lapsel peab olema võimalus osaleda kõikides rühma tegevustes.