LASTEKAITSE LIIDU PROJEKT „KIUSAMISEST VABA LASTEAED“

Kiusamisest vaba metoodika keskendub tervetele ja heatahtlikele suhetele lastegruppides nii lasteaias kui koolis.
Metoodika pärineb Taanist ja on kasutusel lisaks Taanile ja Eestile veel ka Fääri saartel, Gröönimaal ja Islandil. “Kiusamisest vabaks!” lähtub põhimõttest, et me kõik ei saa olla omavahel parimad sõbrad, kuid me kõik saame olla üksteisele headeks kaaslasteks ja seda heaks kaaslaseks olemist on võimalik õppida ja õpetada. Metoodika sümboliks on lillat värvi Sõber Karu, kelle abil õpitakse tunnustama ennast ja kaaslast, ennetama ja ka lahendama konfliktsituatsioone. Sõber Karu toetab ühtlasi laste sujuvat üleminekut lasteaiast kooli.

Programmi “Kiusamisest vabaks” eesmärk on luua lasteaia ja algklasside laste vahel üksteist arvestav ja kaasav suhe, luua kiusamist ennetav käitumiskultuur, kus suhtutakse üksteisesse austavalt ja sallivalt.

Haapsalu Lasteaed Tõrukese liitus projektiga “Kiusamisest vaba lasteaed” 2013.a. kevadel. Metoodika kasutusel kõikides aiarühmades.