PROGETIIGER

Hariduse Infotehnoloogia SA avas taotlusvooru, kus on võimalik kõigil alus- ja üldharidusasutustel taotleda toetust mikrokontroller arendusplaatide, robootika komplektide ja nende riistvaraliste lisade, elektroonika-mehhaanika KIT-ide, 3D-printerite või 3D-printer KIT-ide ning programmeeritavate droonide soetamiseks.

Alates 2018/19 õppeaastast on meie lasteaed varustatud erinevate robootika vahenditega.

HITSA toel soetati lasteaeda Bee-Bot programmeeritavad põrandarobotid (6 tk), Bee-Bot läbipaistvad taskutega matid (3 tk) ja aaretesaaremat, farmimat ning muinasjutumat (igast 1 tk) ning LEGO Education WeDo 2.0 põhikomplekti ostu (10 tk).

Lego harivaid klotse ning robootilisi seadmeid tahame kasutada:

* lõimitud õppetegevuste mitmekesistamiseks ja üldoskuste arendamiseks;
* individuaalseks tööks erivajadustega lastega sobitusrühmas; * tasandusrühmas erivajadustega laste nii grupi kui individuaalse õppetöö mitmekesistamiseks;
* individuaalseks tööks logopeedilist abi vajavate lastega;
* 6-7 aastatele andekate laste toetamiseks läbi lisa arendavate lisategevuste (WeDo 2.0);

* perepäevade, rühmasiseste ürituste raames koos lastevanemaga ühismeisterdamiseks.

21.-22.08 toimus Roosta puhkekülas Läänemaa lasteaiaõpetajate suveseminar.

Teisel koolituspäeval tegi lektor Janika Leoste õpetajatele ülevaate robootikast meie vabariigi haridusmaastikul (head ja vead).Päev lõppes praktilise töötoaga, kus kasutasime kolme roboti platvormi (BeeBot, Ozobot, Dash), millest saime põhjalikuma ülevaate.

30.augustil 2018. 
Kogu personali tutvumispäev Bee- Bot robotitega, mille tulemusel valmisid rühmameeskonnadel valimisid vahvad sügise teemalised õppematid algavaks õppeaastaks. Õpetajad said palju julgust ja indu juurde uutsete vahendite kasutamiseks õppetöös.

5.oktoobril korraldasime Haapsalu Linna Algkooli 2c klassile robootika töötoa, kus osales 22 last. Õpetaja Madli juhendamisel, tutvuti Lego WeDo 2.0 komplektiga ja ehitati isesõitev auto.

17.september-18. november osaleme aiarühmadega ProgeTiigri õpilasüritus “ProgeTiigri tulevikutegijad”. Proovile saab end panna lahendades erinevaid programmeerimise, robootika, internetiturvalisuse ja multimeediaga seotud ülesandeid. Ülesanded on erineva raskusastmega ja seega jõukohased ning põnevad kõigile.
Lahendatud ülesanded:

Ülesanne: 6 (Ehita legodest torn. Las sõber proovib samasugust teha.)
Laste vanus: 4-5 aastased lapsed
Osalejate arv: 6

Ülesanne: 1. ja 2.
Progemine ilma vahendita
Laste vanus: 6-7aastased lapsed
Osalejate arv: 16

  

Ülesanne 6 (Ehita legodest torn)
Vanus: 3-6 aastased lapsed
Laste arv: 8

Ülesanne 6
Vanus: 5-6 aastased lapsed
Laste arv: 11

Ülesanne 6 (Ehita legodest torn)
Vanus: 3-4 aastased lapsed
Laste arv: 16

Progemine ilma seadmeta:
Ülesanne1 – joonista koodi järgi õige tee.
Ülesanne 2- Pane kirja õige kood.
Ülesanne 3- Kuidas jõuab hiir juustuni, õige koodi leidmine.
Vanus: 5-6 aastased lapsed
Laste arv: 13

   

Robootika  Bee Botiga
Laste vanus: 5-6 aastased lapsed
Osalejate arv: 14
Ülesanne 5 – Matt mets- ja koduloomad. Ülesanne liikuda kas mööda koduloomi või metsloomi. Mõistatuse lahendamine- vastus liigu kindla looma juurde.

24.oktoobril toimus lasteaias perepäev. Igas rühmas oli üles seatud üks sünnipäeva teemaline tegevuskeskus, mis oli jõukohane igale vanustele. Mesimummi rühmas sai katsetada robootikat Bee- Bot robotitega. Perepäeval osales kokku 60 perekonda.

Kogu lasteaiapere võttis usinalt osa HITSA ProgeTiigri õpilasüritusest “Progetiigri tulevikutegijad”. Meie lasteaed võitis endale 2 Neuroni robotit,

6.novembril tähistasid Sajajalgse rühma lapsed koos peredega lähenevat isadepäeva. Üheskoos tehti tutvust LEGO Education Wedo 2.0 komplektidega ja ehitati iseliikuv auto. Kokku osales üritusel 11 perekonda.

7.novembril toimus õpetajatele veidi teistsugune töökoosolek. Õpetaja Madli juhendamisel viidi läbi töötuba, kus tutvustati LEGO Education Wedo 2.0 komplekti ja ehitati vahva robot.

6.detsembril käisid meil külas üheksa Haapsalu Lasteaed Päikesejänku töötajat, et teha esimene tutvus LEGO WeDo 2.0 komplektiga. Õpetajad ehitasid juhendi järgi valmis vahva roboti, mis pandi liikuma ja vankrit vedama (Õpetaja, kes veab haridus vankrit).

11.aprillil viis õpetaja Madli läbi robootika näidistegevuse„Haridusrobotid -WeDo 2.0 kasutamisvõimalused“ maakonna lasteaiaõpetajatele. Osales 14 õpetajat Läänemaa erinevatest koolieelsetest lasteasutustest.

30.mail valmis õpetaja Madli juhendamisel Liblika rühma lastega multifilm “Kutse”, mis saadeti ühiselt BFMi korraldatud esimesele lastelt lastele filmifestivalile.

Kokku laekus esimesele lastelt lastele filmifestivalile 37 filmi üle Eesti.

Valikut filmidest sai näha 31. mail ja 1. juunil SuperNova kinos.