Teated

Haapsalu Linnavalitsus  kuulutab välja konkursi

Haapsalu lasteaed Haapsalu Vanalinna Lasteaiad direktori ametikoha täitmiseks

(äraoleva töötaja asendamine)

Kandidaadil peab olema:

Kõrgharidus ning pedagoogilised ja juhtimiskompetentsid.

Kasuks tuleb:

  • vähemalt ühe võõrkeele oskus
  • haridusvaldkonna õigusaktide tundmine

Kandideerijatel esitada:

  • kirjalik avaldus;
  • motivatsioonikiri;
  • elulookirjeldus, sh töö- või teenistuskäik;
  • ametikohale esitatud kvalifikatsiooninõuetele vastavust tõendavate dokumentide koopiad;
  • kandidaadi soovil muud dokumendid.

Tööle asumise aeg: 16.03.2020 (leping tähtajaline)

Dokumendid esitada hiljemalt  17. veebruar 2020. a           e-posti aadressile: hlv@haapsalulv.ee.

Täiendav teave telefonil  47 25 306 haridusnõunik   Mari-Epp Täht