HEA LASTEAED

Tunnustusprogramm „Hea lasteaed kui väärtuspõhine lasteaed 2019“

Tartu Ülikooli eetikakeskus on toetanud ja tunnustanud lasteaedade väärtusalast tegevust juba aastast 2009. Varasemalt konkursina tuntud eneseanalüüsiprotsess on saanud uue nime, kuid aitab endiselt lasteaiaperel toetatud eneseanalüüsi ja nõustamise abil leida oma lasteaia tugevused, omapära, arenguvõimalused ja -fookused.

Tunnustusprogrammi eesmärgid:
•Arendada lasteaedade väärtusarenduslikku pädevust ja tõenduspõhise eneseanalüüsi võimekust.
•Toetada lasteaedu teadlike valikute tegemisel ja arendustegevuste planeerimisel.
•Koguda ja levitada lasteaedade häid praktikaid koostöövõrgustiku kaudu.
•Tunnustada lasteaedade häid kogemusi ja praktikaid.

„Hea lasteaia teerajaja“ tiitli ja logoga tunnustatakse lasteaeda, mis teeb kogu
organisatsiooni arendamisel väärtuspõhist tööd, pöörates tähelepanu iga lapse individuaalse arengu toetamisele koostöös eri osapooltega. Tunnustatavad lasteaiad on oma tegevusi eneseanalüüsi vormis hinnanud.

Haapsalu Lasteaed Tõrukest tunnustati 2019. aastal heade suhete loomise, traditsioonide ja pärimuskultuuri hoidmise ning teadliku väärtuskasvatuse eest.