PROJEKT “KAASAV HARIDUS, KUI ARENGULISE ERIVAJADUSEGA LAPSE ARENGU VÕTI”

29.-30. oktoobril osalesid Tõrukese lasteaia õpetajad projektis „Kaasav haridus, kui arengulise erivajadusega lapse arengu võti“, mis viidi läbi Euroopa Sotsiaalfondi toel. Projekti eestvedajaks oli Anija valla lasteaedade direktor Eda-Mai Tammiste.

29.oktoobril tutvusid Aegviidu lasteaia õpetajad ning tugipersonal Tõrukese lasteaia töökorralduse ning tugispetsialistide tööga erivajadustega lastega. Külalistele pakkus huvi meie lasteaeda loodud tasandusrühm kõneprobleemidega lastele. Kahe erineva maakonna lasteaedade töötajad jagasid ühise arutelu käigus kogemusi kaasava hariduse teemadel, tõid välja kitsaskohti ja otsisid-leidsid lahendusi, mida praktikud on olukordade lahendamisel kasutanud.

Peale lasteaia külastust tutvuti Haapsalu Neuroloogilise Rehabilitatsiooni Keskusega, kus pedagoogid ja tugispetsialistid said ülevaate laste neuroloogilistest probleemidest ja nende laste toetamise ning õpetamise võimalustest.

Esimese koolituspäeva lõpetas külaskäik Haapsalu Linnavalitsusse, kus meid võttis vastu Haapsalu haridusosakonna juhataja Mari-Epp Täht, kes andis ülevaate Haapsalu linna hariduspoliitikast kaasava hariduse rakendamisel -milles seisnevad Haapsalu edulood ja mis osas näeb linn sellel alal väljakutseid.. Ühiselt arutleti kaasava hariduse teemade üle.

Järgmisel päeval toimus Fra Mare Thalasso Spa konverentsikeskuses koolitus “Lapse erivajaduste märkamine varases eas”, koolitajaks Ilona Sillak. Koolitusel said kahe lasteaia pedagoogid omavahel tuttavamaks ning koos olla oli arendav, sest sai jagada kogemusi ning õppida teineteiselt praktilisi töövõtteid.

Koolituse tulemusel pedagoogid:

  • omavad üldülevaadet erivajadustega lasteaialastest, erivajaduste põhjustest ja liigitamisest;
  • teavad varajasest märkamisest ja sekkumisest;
  • teavad erivajadustega lapsele soodsa arengukeskkonna kohandamise vajadusi ja võimalusi.